silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 11.5 Verze 11 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 8.3.2019 
 
 
 
Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám nabídnout nejnovější informace o programovém produktu HLUK+

Dokončili jsme verzi 12.5, do které jsme implementovali nejnovější změny legislativy:

 • TP 189 "Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích"
  (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 1.12.2018)
 • TP 225 "Prognóza intenzit automobilové dopravy", oprava č. 1
  (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 26.11.2018)

Na dotazy uživatelů ohledně použití metodiky CNOSSOS sdělujeme, že současné možnosti používání metodik pro výpočet hluku pozemní dopravy lze z hlediska programu HLUK+ charakterizovat takto:

 • Pro silniční hluk dává program Hluk+ velmi dobré výsledky (metodika výpočtu je často aktualizována) a nic nebrání v dalším používání této metodiky pro hlukové studie.
 • V oblasti drážní dopravy byla metodika výpočtu aktualizována podstatně méně. Jako reakci na "Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí" (Věstník MZ ČR, částka 11/2017 ze dne 18.10.2017) jsme nicméně do verze 12 zavedli nový typ obecné komunikace (SEL). Zadává se naměřená hodnota LAE (SEL) a počet vlaků/vozidel za hodinu. Program si tyto hodnoty automaticky přepočte na LAeq. Použitý postup je v souladu s ČSN ISO 9613-2, ČSN 011664.

V rámci vývoje máme rozpracovanou implementaci metodiky "RMR SRM II", preferovanou SŽDC pro zpracování hlukových drážních studií. Dokončení vývoje předpokládáme na přelomu března a dubna. Zájemci si ji budou moci objednat jako nadstavbový modul za cca 10 000 Kč (+21% DPH).

Důvody, proč používat Hluk+ nejnovější verze, se dočtete v záložce "Je dobré vědět".

Program Hluk+ umožňuje výpočet hluku generovaného nejvýznamnějšími zdroji hluku v území, jimiž jsou
 • pozemní doprava
 • průmyslové zdroje
Program Hluk+ dodáváme ve dvou variantách:

Doporučujeme vaší pozornosti také náš program Světlo+ pro posouzení oslunění a denního osvětlení. Více informací naleznete na www.svetloplus.cz.

Na přelomu let 2016 a 2017 jsme urychleně reagovali na změnu legislativy (nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) při stanovení hodnot staré hlukové zátěže (SHZ). Výsledkem byla verze 11.5 profi (podrobnější informace zde).

V roce 2015 jsme dokončili vývoj verze 11. Přinesla mj. tyto možnosti:
 • objekty typu balkón (vznášející se kvádr), které lze použít např. k zadání clon na mostě či zadání stříšky nad průmyslovým zdrojem (ventilátorem, tepelným čerpadlem, apod.)
 • šikmé střechy (sedlové, pultové, valbové, jehlanové, apod.)
 • efektní zobrazení bitmapového podkladu ve 3D pohledu
 • uživatelské popisy (nápisy) ve 2D pohledu pro zpřehlednění situace
 • korekci emisí hluku v závislosti na aktualizovaných konstrukcích železničního svršku pro podmínky ČR
 • zadávání intenzit dopravy současně pro den i noc při respektování TP189, TP219 a TP225
 • a další vylepšení - podrobnější informace viz verze 11

Hluk+ od verze 10 má implementován metodický materiál "Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011" autorizovaný ŘSD ČR. Verze profi dále obsahuje např. aktuální technické podmínky TP 225 (II. vydání) a TP 189 (II. vydání).

Hluk+ od verze 9.15 zohledňuje "Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb" (MZ ČR, 1.11.2010). Pro konkrétní bod lze stiskem jediné klávesy vypnout (dočasně/trvale) odraz od fasády objektu, před níž byl bod zadán, a tímto způsobem prokázat  hladinu akustického tlaku zvuku dopadajícího na fasádu posuzované stavby. Orgány ochrany veřejného zdraví tuto veličinu závazně vyžadují (viz Je dobré vědět).

Program Hluk+ od verze 9 zohledňuje požadavky Technických podmínek 189 a 219 Ministerstva dopravy ČR, vztahujících se k dopravně-inženýrským datům pro hlukové výpočty a obsahuje množství užitečných nástrojů. Jmenujme především
 • výpočet ve večerním období (DEN12/VEČER/NOC)
 • zadávání liniových a plošných průmyslových zdrojů a jejich automatické nahrazení zdroji bodovými
 • vypínání a redukci výkonu jednotlivých průmyslových zdrojů
 • úpravu vrstevnicového terénu v okolí komunikace (tzv. bagrování terénu)
 • mocný prezentační nástroj - průlet nad 3D situací

Hluk+ od verze 8 profi umožňuje třírozměrné modelování terénu, a to na základě uživatelsky voleného automatizovaného či manuálního načtení a zadávání vrstevnic i objektů. Více informací včetně ukázky výstupů v hornatějším terénu naleznete v sekci verze 8. Doporučujeme se též seznámit s ukázkou pracovního postupu. Rádi bychom Vás upozornili na zajímavé aplikační možnosti programu Hluk+, které nejsou až tak známé.

Hluk+ počínaje verzí 7 byl plně integrován do prostředí Windows a obsahuje řadu nových funkcí a vlastností. Z nich upozorňujeme zejména na implementaci "Novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004", která byla publikovaná v časopise MŽP ČR „Planeta 2/2005” (uživatelům programu Hluk+ nabízíme bezplatné zaslání tohoto čísla časopisu).
Zde naleznete „Novelu metodiky 2004“ ve formátu pdf.

Program Hluk+ pracuje pod operačními systémy Windows 7/Vista/XP/2000/Millenia/98.
K programu Hluk+ dodáváme hardwarový USB klíč.

Vlastnosti programu HLUK+ naleznete také v popisu předchozích verzí:

(Verze 10, 9, 8, 7.5 a 7 v současné době již nenabízíme).

K dispozici je i demoverze, kterou Vám na požádání bezplatně zašleme.

Děkujeme Vám za Vaši dosavadní důvěru a těšíme se na další spolupráci s Vámi.


 
 
Nahoru
   
© webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.