silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 13.5 Verze 11.5 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 2.2.2024 
 
 
 

Hluk+ verze 11.5 profi

Touto verzí urychleně reagujeme na změnu legislativy (nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) při stanovení hodnot staré hlukové zátěže (SHZ). Verze 11.5 profi řeší problém SHZ i pro komunikace, na kterých v roce 2000 neproběhlo sčítání dopravy. Ze zadaných aktuálních intenzit dopravy dokáže zpětným přepočtem (podle platné legislativy) odvodit intenzity dopravy v roce 2000 a následně vypočítat odpovídající LAeq.

To Vám umožní ověřit, zda lze posuzované komunikaci přiznat režim staré hlukové zátěže (hluk silniční dopravy v posuzovaném imisním místě se nesmí oproti roku 2000 zvýšit o více než 2 dB).

Při grafické prezentaci výsledků výpočtů lze s výhodou použít rozdílová pásma (či izofony), které názorně ukáží rozložení imisního hlukového pole v aktuálním roce oproti roku 2000 (menu Izofony -› Rozdílové; blíže Manuál k programu).

Do verze 11.5 profi jsme dále zabudovali výrazné urychlení výpočtu izofon pro počítače s větším množstvím jader. Dokáže použít 31 vláken (namísto současných 7), takže v případě 32 jádrového počítače bude výpočet až 4krát rychlejší.

Uživatelům, kteří si pořídí verzi 11.5 garantujeme, že následný upgrade na verzi 12 získají za rozdílovou cenu.

Koncem roku 2017 plánujeme dokončení verze 12, která bude obsahovat celou řadu uživatelských vylepšení. Jmenujme např.
  • možnost v jednom zadání zadávat výkon průmyslových zdroje současně pro noc i den
  • možnost přidávat a odebírat úseky komunikací
  • automatické nastavení "semaforových" pásem pro noc a den (zelená, oranžová, červená) podle aktuálních platných hygienických limitů
  • snadnější práce s tabulkami (hromadné operace)
  • výrazné urychlení výpočtu
  • a mnoho dalších

 
 
.
Nahoru
   
© webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.