silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 13.5 Verze 11.5 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 2.2.2024 
 
 
 

Proč používat Hluk+ nejnovější verze 11

Aktuální verze 11 programu HLUK+ poskytuje oproti nižším verzím přesnější výsledky výpočtů. To může být výhodou při hodnocení výsledků zkoušení způsobilosti (ZZ). V ČR totiž již existují subjekty akreditované podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010, jež jsou poskytovateli ZZ pro výpočty hluku z dopravy.

Od verze 10 je v programu Hluk+ kompletně implementován metodický materiál "Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011" autorizovaný ŘSD ČR (viz web ŘSD - sekce Technické předpisy - Ochrana životního prostředí) a další materiály, z nichž - mj.- Manuál 2011 vychází:

  • Technické podmínky (TP) Ministerstva dopravy ČR 189 II. vydání „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích“
  • TP 219 „Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí“
  • TP 225 II. vydání „Prognóza intenzit automobilové dopravy”
O podmínkách korektních výsledků výpočtů hluku z automobilové dopravy po roce 2011 se podrobně dočtete zde.

"Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb" (MZ ČR, Hlavní hygienik ČR, 1.11.2010), vyžadovaný Orgány ochrany veřejného zdraví (Hluk+ podporuje od verze 9.15).

"Výpočet staré hlukové zátěže", vyžadovaný Orgány ochrany veřejného zdraví (Hluk+ podporuje od verze 9).

Vztah mezi TP 219 a verzí 9

Porovnání výsledků modelových výpočtů hluku silniční dopravy získaných verzemi 8 a 9 programu HLUK+ naleznete zde.

Uživatelská příručka k programu Hluk+ verze 10.08 je k dispozici ve formátu pdf.

Na základě častých dotazů zařazujeme informaci o Nejistotách výpočtu hluku.

.

.

.

.

.

.

.


 
 
.
Nahoru
   
© webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.