silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 13.5 Verze 11.5 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 2.2.2024 
 
 
 

Hluk+ verze 7.5

Počínaje verzí 7.5 jsou některé nové funkce pouze integrální součástí varianty Profi a není je možné koupit samostatně jako rozšiřující modul.

Hluk+ 7.5 ve variantě Profi obsahuje:
 • všechny nadstavbové moduly za zvýhodněnou cenu - tedy i nový nadstavbový modul PRUM
 • rozšíření max. počtu objektů na 1000 - dvojnásobný počet oproti verzi normal (k dispozici je pouze v rámci varianty profi, nebude možné koupit samostatně)
 • rozšíření max. počtu komunikací na 120 - dvojnásobný počet oproti verzi normal (k dispozici je pouze v rámci varianty profi, nebude možné koupit samostatně)
 • prostorové pásmové zobrazení hluku před fasádami domů
 • zobrazení pásem a izofon napočítaných v řezu ve 3D pohledu

Ukázky výstupů z modulu 3D.

Ve verzi 7.5 přibyl další nadstavbový modul PRUM rozšiřující možnosti výpočtu a práce s průmyslovými zdroji:
 • směrové zdroje
  - zadání azimutu zdroje
  - možnost zadání naměřeného spektra po 1/8 nebo 1/4 kruhu
    (Hluk+ při výpočtu stanoví emisi interpolací mezi sousedními hodnotami)
  - možnost zadání až 8 úhlových výsečí s jinou emisní hodnotou
    (Hluk+ při výpočtu použije emisi z nalezené výseče)
 • zadání 1/3 oktávového spektra zdroje
 • výpočet po 1/3 oktáv
 • načtení/uložení spektra a směrovosti zdroje z/do uživatelské databáze zdrojů
 • import spektra zdroje do uživatelské databáze zdrojů z excelu
 • imisní (frekvenční) spektrum - vyhodnocení tónové složky
Novinky varianty normal:
 • rozšíření max. počtu objektů na 500 z původního počtu 250 (připomínáme, že do počtu objektů jsou započítány i tzv. stínové objekty)
 • práce se 4 zadáními ve 4 oknech vedle sebe
 • rozdílová pásma
 • zefektivnění ovládání programu:
  - centrální nastavení voleb programu i zadání v jednom formuláři
  - seznam až 10 naposledy otevřených souborů
  - manažer zadání - pojmenování a uložení často používaných adresářů (projektů) a zadání
    umožňující rychlé přepínání mezi nimi
 • měření vzdáleností
 • a mnoho dalších vylepšení

Variantu normal lze - stejně jako v předchozích verzích - rozšiřovat dokoupením nadstavbových modulů.

Zakoupené nadstavbové moduly verze 7 normal budou samozřejmě uživateli bezplatně převedeny do verze 7.5 normal.

Připomínáme, že cena každého ze samostatných modulů je 10 000 Kč (tedy i nového modulu PRUM), s výjimkou dvojmodulu 3D, který je účtován jako dvojmodul v ceně 20 000 Kč.

Přehled základních vlastností programu HLUK+ včetně rozčlenění jednotlivých variant naleznete
v popisu verze 7 (tu již v současné době nenabízíme).

Miloš Liberko a Jaroslav Polášek


 
 
.
Nahoru
   
© webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.