silnice HLUK +  
Hluk+ Světlo+ Novinky Verze 13.5 Verze 11.5 Kontakt Ceník Je dobré vědět Aktualizováno 2.2.2024 
 
 
 

Novinky posledních verzí programu HLUK+

 

Verze 10.94 profi - leden 2015

 • "Zaokrouhlování intenzit automobilové dopravy podle TP189" je možné vypnout.
  Lze využít při posuzování průmyslového hluku.
  V případě velmi malých intenzit dopravy mohlo totiž automatické zaokrouhlení zvýšit celkovou hodnotu hluku.
  Uživatelé pak museli vzniklou situaci složitě řešit.
  Nyní lze automatické zaokrouhlování vypnout v parametrech zadání - pro každé zadání samostatně.
  Pro nové zadání zůstane zaokrouhování zapnuté.
   

   
 •  
 • 3D pohled:
  • Zdokonaleno zobrazení podkladu: ošetřeny další speciální případy;
   zabráněno zacyklení programu, ke kterému mohlo dojít při souběhu náhodných vlivů.
  •  
  • Horní tlačítko panelu nástrojů (výplně objektů ve 2D) lze použít i ve 3D s pozměněným významem: vypíná/zapíná zobrazení objektů.
    

    
   Funkci lze využít především při zapnutém podkladu pro rychlou kontrolu správnosti zadání.
  •  
  • Drobná oprava pro chytání (indikaci) průmyslového bodového zdroje a bodu výpočtu.
   Problém vznikal v případě nestandardního nastavení v "Zobrazení 3D", pokud poloměr koule průmyslového zdroje či bodu výpočtu byl větší než 1 m.
  •  
 •  
 • Vytváření 3D terénu z vrstevnic a 3D pohled:
  • Program ze zadaných vrstevnic zjistí minimální nadmořskou výšku a tu přiřadí krajním bodům obalového obdélníku,
   čímž přidá fiktivní obalové vrtevnice (200 m na každou stranu od zadaných vrstevnic).
   To vede k dokonalejšímu 3D zobrazení, protože na okrajích nevznikají tak velké výškové rozdíly.
  •  
  • Nově se již dopočtený obal (území mimo zadané vrstevnice) jakoby nevykresluje (ve skutečnosti se vykresluje barvou oblohy, takže s ní splývá).
   Nezobrazí se ani část podkladu mimo zadané vrstevnice.
   Nový proces vede k dokonalejšímu výsledku; navíc uživatel na první pohled pozná, že v některé části zadání zapomněl zadat vrstevnice.
   Starý způsob zobrazení lze zapnout ve volbách 3D.
    

    
  •  
  • Nově je pro každé zadání fixována hodnota RandSeed pro vytváření 3D terénu, takže při dalším načtení zadání proběhne vytvoření 3D terénu zcela stejným způsobem.
   Proto ve "3D - volby různé" získala druhá položka jiný význam:
    

    
   Volba Ano potvrzená OK vygeneruje jinou hodnotu RandSeed. To lze použít jako pokus o záchranu v případech,
   kdy z důvodu chybně zadaných vrstevnic (např. křížení) selhává vytvoření 3D terénu a program padá.
 

Verze 10.93 profi - leden 2015

 • Podklad ve 3D pohledu:
  • Zdokonaleno zobrazení podkladu ve složitějších zadáních.
  • Ve složitějších zadáních se při zapnutém zobrazení podkladu nemuselo povést přepnutí do 3D - opraveno.
  • Podkladu lze nově zapnout/vypnout i z menu podklad, resp. kombinací kláves Ctrl+Alt+P
  • Pokud je podklad pro zobrazení ve 3D příliš složitý, je uživatel varován:

   Doporučujeme provést jednu z navrhovaných akcí, terén se na okrajích podkladu může zobrazovat nepřesně.

  • V nastavení programu v záložce "Zobrazení 3D" zmizela volba "Mapový podklad - jen mocniny dvojky", není už potřeba.
  • Ztmavení/zesvětlení podkladu ve 2D zobrazení (Ctrl-/Ctrl+) se nyní promítne i do 3D.

 • Vpravo ve stavovém panelu ve 2D pohledu nově indikována situace použití rastrového modelu bez použití vrstevnic
  (zadána alespoň jedna budova, ale žádná vrstevnice či výškový bod, takže jde o rovinný model):


 

Verze 10.92 profi - leden 2015

 • Podklad ve 3D pohledu:
  • Ve složitějším zadání se mohly na okraji podkladu objevovat hluboké rýhy - opraveno.
  • Pokud podklad přesahoval rozsah zadaných objektů, byl ve 3D pohledu oříznut, nyní se objeví celý.
  • Všechny volby zobrazování podkladu ve 3D lze nově nastavit i v globálním nastavovacím formuláři (Ctrl+G);
   ve 3D pohledu program na případnou změnu nastavení ihned reaguje.
  • Tlačítko přepínače podkladu funguje společně pro 2D i 3D pohled;
   pokud není zobrazování podkladu ve 3D pohledu povoleno, je uživatel při stisku tlačítka dotázán,
   zda povolit zobrazovení podkladu ve 3D (vypnout či změnit lze pomocí Nastavení - Zobrazení 3D).
 • Ve 3D pohledu se nepopisují spřažené komunikace - znepřehledňovalo to orientaci.
 • Otevření programu poklepáním na soubor s příponou zad se nemuselo vždy podařit;
  pokud byly v zadání použity nestandardní popisy, program při startu někdy náhodně padl na kritickou chybu - opraveno.
 

Verze 10.91 profi - prosinec 2014

 • po instalaci nové verze programu doporučujeme registrovat znovu příponu .zad.

  Bez tohoto úkonu se jinak poklepáním na soubor (*.zad) vyvolá stará verze programu (hlukplus10)

 • V panelu nástrojů (vpravo) chyběla spodní ikona "Popis" (Zachycovat nápisy) - opraveno
 • Při zrušení objektu mohlo náhodně dojít i ke zrušení neexistujícího popisu a tím i k pádu programu - opraveno
 • Zapnutí podkladu ve 3D (z panelu nástrojů i z menu 3D - "Volby různé") občas nefungovalo správně (pomohlo až přepnutí do 2D a zpět).
  Nyní se již po zapnutí ve 3D podklad zobrazí správně.

 
 
.
Nahoru
   
© webrabbit 2005. Všechna práva vyhrazena.